TUOREIMMAT BLOGITEKSTIT

ESITYSTAITEEN KESKUS


Esitystaiteen keskus eli Eskus on yhteistyöyhdistys tekijöille, jotka toimivat esitystaiteen parissa Suomessa. Eskuksen tehtävä on tukea esitystaiteen tekijöitä ammatillisesti. Lähtökohtana ovat taiteilijalähtöisyys, valtakunnallisuus, kansainvälisyys, yhteisöllisyys ja avoimuus. Eskus järjestää työpajoja ja tapahtumia, keskusteluja, residenssitoimintaa, aamutunteja ja vuokraa harjoitustiloja. Helsingin Suvilahden toimitilat ovat toiminnan sydän, taiteilijoiden kohtauspaikka, mutta jäsenjärjestöjä on Kemiöstä Ivaloon. Jäsenjärjestöjä on kaksikymmentä, ja niiden piirissä toimii yli kaksisataa esitystaiteen ammattilaista.

Esitystaide on 2000-luvulla syntynyt termi, joka kuvaa erilaisten taiteen perinteiden väliseen maastoon syntynyttä uutta taidekenttää. Esitystaiteen juuret ovat nykyteatterin, performanssin ja elävän taiteen alueilla. Digitaalisuus on usein tärkeässä roolissa esitystaiteessa.

Esitystaiteellinen esitys tai teko on aina kantaaottava. Sen perusluonteeseen kuuluu etsiä uudenlaisia näkökulmia ja väitteitä. Se voi olla muodoltaan hyvin yksinkertainen, mutta väitteiltään suuri.

Esitystaide tarjoaa uudenlaisen välineen taiteelliseen ilmaisuun ja myös yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Esitystaide on 2020-luvun taidemuoto ja siten luonteva ilmaisukeino nuorille.

Lisää tietoa Eskuksen toiminnasta löydät täältä


Kommentit