TUOREIMMAT BLOGITEKSTIT

TAITEEN EDISTÄMISKESKUS


100 salaisuutta on osa Taiteen edistämiskeskuksen lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelman projektikokonaisuutta. Kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten- ja nuortenkulttuurin parissa työskentelevien ammattitaiteilijoiden asemaa ja arvostusta ja parantaa taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta lasten ja nuorten keskuudessa.

100 salaisuutta-projektilla edistetään nuorten osallisuutta laadukkaaseen taidetoimintaan niillä Suomen alueilla, joissa kulttuuripalvelut ovat kaukana ja/tai niiden tarjonta on niukkaa. Saavutettavuuden edistämiseen liittyy myös tavoite testata etäyhteyden käyttöä taidetoiminnan ohjauksessa.

Lisäksi tavoitteena on tehdä Suomen nuorten omaa kulttuuria näkyväksi, saada heidän ääntään kuuluviin isolle yleisölle, vahvistaa yhdessä tekemisen kokemuksia sekä antaa nuorille uudenlaisia välineitä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Projektissa vahvistetaan myös esitystaiteen verkostoja kuntatoimijoihin, luodaan esitystaiteilijoille työskentelymahdollisuuksia koko Suomeen ja parannetaan alan tunnettuutta ja vahvistetaan esitystaiteen jalansijaa taidekentällä.

Kommentit