TUOREIMMAT BLOGITEKSTIT

Teosjulkistus: Puolangan salaisuus


KATSO VIDEOTEOS TÄSTÄ:


Julkistettu 1.12.2017

Videoteos koostuu useista lyhyistä videoteoksista. Aiheet ovat lähteneet nuorten ajatuksista suhteessa omaan kuntaansa ja elinympäristöön. Lähtökohtana oli ryhmässä listat, joissa otsikkoina olivat: 
- Minä pidän...
- Minua ärsyttää…
- Minä haluan…
- Minä toivon….

Listoista syntyi kokonaisuus, joka koostuu seuraavista teemoista:

"Täällä ei ole mitään tekemistä", josta kehkeytyi videosarja nuorten erilaisista arkisista toiminnoista.

"Bussiliikennettä lisää Puolankaan", josta syntyi video bussipysäkillä odottavista nuorista, jotka odottavat ja odottavat ja odottavat, kunnes...

"Kylä jos kuolis pois" Kaikki palvelut katoavat kun väki vähenee ja näin Puolanka päättää osallistua kuuliaisesti Antti Rinteen synnytystalkoisiin. (Puolangalla viime vuonna syntynyt alle 10 lasta.)

"Ainahan voi hengailla", josta videosarja yksinäisestä huppupäisestä hahmosta, joka kyyhöttää eri puolilla Puolankaa.

Osa videoista on jo kuvattu ja osa kuvataan lähiviikkojen aikana. Editoinnista ja jälkitöistä vastaavat oppilaat itse. 

Ryhmä koostui yhdestätoista Puolanganjärven koulun oppilaasta (2 kahdeksasluokkalaista ja 9 lukiolaista) mukana oli myös työpajassa koulun äidinkielenopettaja Teija Hilli ja kuvaamataidon ja käsityönopettaja Vuokko Lammela. 

Työskentelyä ohjannut esitystaitelija Jonna Wikström kertoo prosessista:

"Työpajan lähtökohtana esitystaiteeseen tutustumisen lisäksi oli antaa nuorille välineitä ja työtapoja ilmaista mielipiteitään ja ajatuksiaan esitystaiteen keinoin. Videoteokseen päädyimme osin siksi, että halusimme, että juuri nämä asiat saisivat näkyvyyttä. Puolangan kokoisessa pienessä kylässä on vaikea saada ihmisiä liikkeelle niin, että happeningeille olisi yleisöä. Nuoret kokivat myös tylsänä vaihtoehtona sen, että esitys tehtäisiin  kouluympäristössä, jolloin katsoja/kokijoina olisi ollut vain nuoret ja opettajat. "Kommentit